Slimmer werken,
blije klanten

De inhoud van een standaard Lean Six Sigma Green Belt training is meestal opgebouwd rond de Six Sigma projectaanpak DMAIC. DMAIC staat voor:

  • Define
  • Measure
  • Analyse
  • Improve
  • Control

Daarnaast wordt Lean Management vaak behandeld aan de hand van de 5 basisprincipes van Lean:

  1. Klantwaarde
  2. Waardestroom en verspillingen
  3. Flow
  4. Push & Pull
  5. Perfectie

Deze onderwerpen vormen de kapstok waaraan een Lean of Lean Six Sigma training is opgebouwd. Vooral in de Lean Six Sigma Green Belt opleiding wordt veel aandacht besteedt aan de Analyse fase. Dit is de fase waarin je data gaat analyseren. Hierbij wordt vaak veel geoefend met het statistische programma Minitab.