Slimmer werken,
blije klanten

1. Welke van de volgende is de belangrijkste doelstelling van een six sigma project?

A. Het ontwikkelen van gedetailleerde controlcharts voor belangrijke processen
B. Het ontwikkelen van een matrix om het hoe en wat van een probleem in een proces te begrijpen
C. Het verminderen van variatie in belangrijke processen
D. Het verminderen van de investeringskosten, terwijl de kwaliteit van de output wordt verbeterd

2. Welke van de volgende termen gebruikt om het risico van een type I fout in een hypothesetest te beschrijven?

A. Power
B. Confidence level
C. Significantie niveau
D. Beta risico

3. Bij een normale verdeling, zijn twee standaardafwijkingen aan elke zijde van het gemiddelde gelijk aan welk percentage van de populatie?

A. 95%
B. 68%
C. 47%
D. 34%

4. Om een waardestroom analyse doeltreffend te laten zijn, moet een team eerst welke van de volgende stappen nemen?

A. Bepaal de waardestroom
B. Elimineer achterstanden in de waardestroom
C. Identificeer overlappende taken in de waarde stroom
D. Identificeer de specifieke werkmethoden binnen de waardestroom

5. Statistische procescontrole (SPC) wordt het best gedefinieerd als:

A. Het gebruik van pareto grafieken om een proces te beheersen
B. Input om kritische en complexe processen te beheersen
C. Statistische methoden om fabricagefouten te identificeren en te elimineren
D. Statistische methoden om een proces te begrijpen en te beheersen

6. Welke van de volgende metingen wordt gebruikt om de verhouding tussen defecten en eenheden te laten zien?

A. DPU
B. DPO
C. DPMO
D. PPM

7. Wanneer de gebruikte samplemethode een verschil laat zien tussen de resultaten van de steekproef en de werkelijke waarde van een populatie, dan wordt dit verschil genoemd:

A. Correlatie
B. Precisie
C. Accuraatheid
D. Bias

8. Welke van de volgende instrumenten wordt gebruikt om brede eisen in specifieke behoeften te vertalen?

A. Quality controlplan
B. Theory of Constraints (TOC)
C. Critical-To-Quality (CTQ) boom
D. Proces stroomschema

9. Welke van de volgende metingen wordt verhoogd wanneer procesprestaties wordt verbeterd?

A. Variability range
B. Capability index
C. Repeatability index
D. Specification limits

10. Een meetsysteem analyse om de statistische eigenschappen van beoordelen

A. Gage variatie
B. Procesprestaties
C. proces stabiliteit
D. technische toleranties

Antwoorden

1.C
2.C
3.A
4.A
5.D
6.A
7.D
8.C
9.B
10.A